SCADA (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Merkezleri)

Karmaşık ve kritik altyapı sistemleri (enerji santralleri vb.) tarafından gerçek dünya süzgeçleri için veri ve fiziksel ölçütlerini toplamak, izlemek amacıyla kullanılan sistemler.