RTO (Recovery Time Objective)

Olağanüstü bir durum meydana geldiği zamandan itibaren kuruluşun uygulamalarını ve süreçlerini kurtarmak için aldığı hedef süresidir