Repudiation Attack (Reddetme Saldırısı)

Bir uygulama veya sistem, kullanıcıların eylemlerini düzgün bir şekilde izlemek ve günlüğe kaydetmek için kontroller benimsemediğinde ve dolayısıyla kötü niyetli manipülasyona veya yeni eylemlerin tanımlanmasına izin verdiğinde bir inkâr saldırısı gerçekleşir. Bu saldırı, günlük dosyalarına yanlış verileri kaydetmek için kötü niyetli bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen eylemlerin yazma bilgilerini değiştirmek için kullanılabilir. Kullanımı, sahte posta iletilerine benzer bir şekilde, başkaları adına genel veri işlemeye genişletilebilir. Bu saldırı gerçekleşirse, günlük dosyalarında depolanan veriler geçersiz veya yanıltıcı olarak değerlendirilebilir.