Pentest (Sızma Testi - Penetrasyon Testi)

Bir sisteme saldırı uzmanları tarafından otomatik araçlar veya manuel bir şekilde yapılan güvenlik değerlendirme işlemidir.