Password

Kullanıcıya özel olarak verilen ve farklı kombinasyonlar uygulanabilen bir nevi anahtar görevi gören bir harf dizimidir.