Parameter (Parametre)

Sistemi analiz ederken veya tanımlarken ortaya çıkan sistem ögeleridir.