Non-repudiation

Verilerin gönderilen kişiye teslim edildiğinin kanıtlanması için kullanılan kriptografik metottur. Böylece verilerin iletildiği inkâr edilemez.