Namespace Isolation

Bir kapsayıcının hangi kaynaklarla etkileşime girebileceğini sınırlayan izolasyon şeklidir.