IGA (Identity Governance and Admin/ Kimlik Yönetimi ve Yönetici)

Identity Governance and Admin, doğru kullanıcıların doğru uygulamalara doğru zamanda erişmesini sağlayan bir IAM (Identity and Access Management – Kimlik ve Erişim Yönetimi) bileşenidir.