IAST (Interactive Application Security Testing/Etkileşimli Uygulama Güvenlik Testi)

Uygulamanın çalışır hali dahil olmak üzere sorunları algılamak ve raporlamak adına hem mobil hem web tabanlı uygulamalar için geliştirilmiş bir uygulama güvenlik aracıdır.