IAM (Identity Access Management – Kimlik ve Erişim Yönetimi)

Çalışanlara ve diğer sistemlere güvenlik yetkisi vermeyi veya yetkiyi reddetmeyi sağlar. Yöneticilerin kullanıcı etkinliklerini izlemesi, bu etkinlikler hakkında raporlar oluşturması ve uyumluluğu sağlamak için Politikalar, prosedürler, protokoller uygulaması süreçlerinin tümü IAM ile bağlantılıdır.