FTP

Home  /  No Categories

FTP

File Transfer Protokol açılımıdır. Dosya aktarma protokolü anlamıdır. Ağ ortamında dosya paylaşımını amaçlar. Herhangi bir şifreleme algoritması kullanmaz. Giden veriler ağ ortamında zararlı kişiler tarafından okunabilir. Varsayılan port numarası 21 dir.