Encryption (Şifreleme)

Ağ ortamında iki bilgisayar veya daha fazlası arasında gidip gelen verilerin başka şahıslar tarafından okunmasını engellemek amacı ile geliştirilmiş şifreleme tekniklerinin genel adıdır.