Direnç

Akıma karşı zorluk gösteren pasif devre elemanıdır.