Digital Forensics (Dijital Adli Tıp)

Yasal bir prosedürde kanıt olarak kullanılmak üzere dijital bilgi toplama araçları. Dijital adli tıp, bir bilgisayar sisteminden ve / veya ağından kırılgan ve uçucu verileri toplamaya, korumaya ve analiz etmeye odaklanır. Bir güvenlik ihlali ve / veya cezai işlemle ilgili bilgisayar verileri, genellikle ticari işlevlerden ve kişisel faaliyetlerden gelen standart iyi huylu verilerle karıştırılır. Bu nedenle, dijital adli tıp, bu tür toplanan kanıtların mahkemede kabul edilebilir olmasını sağlamak için kanıt kurallarına uyarken ilgili kanıtları uygun şekilde toplamak konusunda zor olabilir.