DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)

Ağ ortamında ki sistemlere ip adresi, dns, wins, default gateway gibi bilgileri toplu olarak dağıtan bir servistir. Dynamic Host Configuration Protokol açılımıdır.