Data Theft (Veri Hırsızlığı)

Kasıtlı olarak veri çalma eylemi. Veri hırsızlığı, veri kaybı (fiziksel hırsızlık) veya veri sızıntısı (mantıksal hırsızlık) olayı yoluyla gerçekleşebilir. Veri kaybı, bir depolama cihazı kaybolduğunda veya çalındığında meydana gelir. Veri kopyaları yetkisiz kişilerce ele geçirildiğinde veri sızıntısı meydana gelir.