Clickjacking

Bir kurbanın, kullanıcı tarafından amaçlanandan veya kullanıcı tarafından algılanandan farklı bir URL’ye, düğmeye veya başka bir ekran nesnesine tıklaması için kandırıldığı kötü amaçlı bir teknik. Clickjacking birçok şekilde gerçekleştirilebilir; bunlardan biri, bir web sayfasını, başka bir görünür sayfanın arkasına, tıklanacak bariz bağlantılar ve nesneler cepheler olacak şekilde, saydam bir şekilde yüklemektir; bu nedenle, açık bir bağlantıya tıklamak, aslında gizli sayfanın bağlantısının seçilmesine neden olur.