Clickjacking

Home  /  No Categories

Clickjacking

Bir kurbanın, kullanıcı tarafından amaçlanandan veya kullanıcı tarafından algılanandan farklı bir URL’ye, düğmeye veya başka bir ekran nesnesine tıklaması için kandırıldığı kötü amaçlı bir teknik. Clickjacking birçok şekilde gerçekleştirilebilir; bunlardan biri, bir web sayfasını, başka bir görünür sayfanın arkasına, tıklanacak bariz bağlantılar ve nesneler cepheler olacak şekilde, saydam bir şekilde yüklemektir; bu nedenle, açık bir bağlantıya tıklamak, aslında gizli sayfanın bağlantısının seçilmesine neden olur.