Authorization (Yetkilendirme)

yetkilendirme – Kimliği doğrulanmış kullanıcıların bir bilgisayar sistemi içinde ne yapmaya yetkili olduğunu belirleyen ve uygulayan güvenlik mekanizması. Baskın yetkilendirme biçimleri DAC, MAC ve RBAC’dir. DAC (İsteğe Bağlı Erişim Kontrolü), kullanıcıların kendilerine verilen veya reddedilen izinler veya ayrıcalıklarla birlikte listelendiği her kaynak nesnesinde ACL (Erişim Kontrol Listeleri) kullanarak erişimi yönetir. MAC (Zorunlu Erişim Kontrolü), hem özneler hem de nesneler üzerinde sınıflandırma veya izin etiketleri kullanarak erişimi yönetir ve yalnızca eşit veya daha yüksek yetkiye sahip öznelerin kaynaklara erişmesine izin verilir. RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü), belirli bir işi veya rolü gerçekleştirmek için gereken izin ve ayrıcalıklara sahip bir iş rolünün etiketlerini kullanarak erişimi yönetir.