ASCII (American Standard Code for Information Interexchange)

8 bit kullanarak 256 farklı karakteri tutmayı sağlayan uluslararası geçerli bir standarttır.