Application (Uygulama)

Belirli bir dizi amacı gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir grup programdır.