Admin Privilege (Yönetici Ayrıcalığı)

Bir sistemde yöneticinin yapabilme yetkisinin olduğu işlemlerin bütününe denir.