Access Control (Erişim Kontrolü)

Kullanıcılar tarafından kaynaklara erişimi ve kaynakları kullanmayı yönetmenin araçları ve mekanizmaları. Erişim kontrolünün üç ana biçimi vardır: DAC, MAC ve RBAC. DAC (İsteğe Bağlı Erişim Kontrolü), hangi kullanıcılara o nesne üzerinde belirli ayrıcalıkların veya izinlerin verildiğini (veya reddedildiğini) gösteren nesne üzerindeki ACL’lerin (Erişim Kontrol Listeleri) kullanımı yoluyla erişimi yönetir. MAC (Zorunlu Erişim Kontrolü), her özne ve nesneye bir sınıflandırma veya izin seviyesi etiketi atayarak erişimi kısıtlar; kaynak kullanımı daha sonra, nesneninkine eşit veya daha yüksek etiketlere sahip öznelere erişimin sınırlandırılmasıyla kontrol edilir. RBAC (Rol Temeli Erişim Kontrolü), ilgili iş görevlerini gerçekleştirmek için gereken izinler ve ayrıcalıklara atanmış olan iş etiketlerinin kullanımıyla erişimi kontrol eder. (Yetkilendirme olarak da bilinir.)