Oltalama Simülasyonu - Gais Security- Gais Siber Güvenlik Teknolojileri

Oltalama Platformu

Oltalama Simülasyonu ve Bilgisayar Başında Eğitim

Siber güvenlik tarihi boyunca, endüstri sürekli gelişen teknoloji altyapısından ve çevrelerden kaynaklanan tehditlere odaklandı. Yeni yatırımlara rağmen, yeni güvenlik olaylarının sayısı artmaya devam ediyor. Oltalama Platformu, makineler yerine siber güvenliğin en zayıf halkası olan insan savunmasını güçlendiriyor.

Yaşanan güven ve maddi kayıplar neticesinde oltalama simülasyonları da BT uzmanları için öncelikli ihtiyaç haline gelmektedir. Her yıl güvenlik donanımlarına büyük yatırımlar yapılsa da, siber güvenliğin en zayıf halkası olan personel eğitilmediği sürece zafiyet her zaman oluşmaktadır. Oltalama Platformu bu zafiyeti önlemenin en kolay ve keyifli uygulamasıdır.

Özellikler


Farkındalık

Farkındalık oltalama modeli ile personelin e-posta içerisinde yer alan bağlantıya tıklayıp tıklamadığını test ederek farkındalık seviyesini ölçersiniz

Kötücül Yazılım

Kötücül yazılım oltalama modeli ile ransomware & malware saldırılarını ekli dosyalar göndererek personelinizin bilgisayarına indirip açıp açmadığını test edersiniz.

Bilgi Toplama

Bilgi toplama oltalama modeli ile personelinizi kopyalanan (sahte) sayfalara yönlendirerek bilgilerini girip girmediğini test eder ve farkındalık seviyelerini ölçersiniz.

Risk Sınıflandırması

Kullanıcı hareketleri risksiz, riskli ve yüksek riskli olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar personelin zafiyet derecesini kolay ve hızlı bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlar. Kategoriler, yalnızca e-posta okunursa riskiz, zararlı bağlantıya tıklanırsa riskli, ekli dosya indirilirse ya da kişisel bilgiler paylaşılırsa yüksek riskli olarak gruplanır.

Detaylı Raporlama

Oltalama simülasyon test soruları detaylı olarak pdf formatında raporlanır. Rapor detayı içerisinde kullanıcının IP adresi, işletim sistemi ve cihaz (PC&Mobil telefon), tarayıcı adı ve versiyon bilgileri raporlanır. Kurum raporlarda kendi logolarını kullanabilir.

Parola Güvenliği

Olta.la, zafiyet barındıran personelin simülasyon testleri sonucunda paylaştığı şifrenin güç seviyesini ölçerek rapor içerisinde güçlü ya da zayıf olarak belirtilir. Bu uygulama ile personelin şifresinin gücü tespit edilebilmektedir.

Eğitim Raporlama

Eğitime katılanların başarı yüzdeleri, eğitimi tamamlayıp tamamlamadıkları ve test sonuçlarının bilgileri bireysel ve grup bazlı detaylı olarak raporlanır. Kişisel ve grup olarak başarı yüzdeleriyle detaylı raporlama sağlanır.

Eğitim Kütüphanesi

Olta.la simülasyonlarıyla kullanıcıları muhtemel saldırılara karşı hazırlarken, farkındalığı arttıran tamamlayıcı eğitimleriyle savunmayı destekler. Program online eğitimler, oltalama e-postaları, farkındalık posterleri, video ve test içerikleriyle zenginleştirilmiştir.