Kariyer - Gais Security- Gais Siber Güvenlik Teknolojileri

Full Stack Web Developer


  • Algoritma geliştirme ve nitelikli çözümler üretebilme  becerilerine sahip
  • Teknik dökümanları anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisi olan
  • Nesne yönelimli programlama, tasarım desenleri, test güdümlü geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi
  • PHP ile kodlama tecrübesine sahip
  • Laravel, Zend ya da Symfony Framework’ten en az birisi ile uygulama geliştirmiş
  • REST API ve mikroservislere hakim
  • MySQL ve MongoDB ile ilgili tecrübesi olan, T-SQL ve NoSQL pratiklerine sahip
  • Redis, Elasticsearch ve Docker gibi teknolojilere yabancı olmayan
  • HTML5, CSS3 ve Vanilla JS (Pure Javascript) ile front end işlemleri gerçekleştirebilen
  • Vue.js, React ya da Angular teknolojilerinden en az birisi ile progressive web uygulaması tecrübesi olan