Kariyer - Gais Security- Gais Siber Güvenlik Teknolojileri

Malware Analyst


• Kötü amaçlı yazılımların kod ve davranış analizlerini yapabilmek.(Lab ortamı kurmak, debugger,disassembler ve analiz araçlarını kullanabilmek)

• Bellek analizinde kullanılan adli bilişim tekniklerine ve ağ trafiği analizinde yetkinliğe sahip olmak.

• Anti-Analiz tekniklerini aşma, packer ve obfuscation teknikleri hakkında bilgisinin olması.

• Teknik rapor yazabilmek.

• Analiz verilerinde sınıflandırma ve tanımlama yapabilmek.