Güvenlik ekiplerinizi
geliştirin_
Blockchain Nedir?

Blockchain, eşler arası bir ağdaki tüm işlemlerin bir veritabanıdır. Blockchain kavramı 2009 da bitcoinin yayınlanması ile her geçen gün daha da popülerleşmeye başladı. Bitcoin ilk merkeziyetsiz kripto para olduğundan diğer coin ve tokenlara göre daha revaçtadır. Fakat 2013 yılında ethereum’un duyurulması ile Blockchain dünyasında güzel gelişmeler oldu ve Blockchain artık programlanabilir hale geldi. Programlanabilen bu yapılar akıllı sözleşme (smart contract) olarak adlandırılmaktadır. Akıllı sözleşmeler için genel bir tanım yapmak gerekirse, önceden tanımlanmış koşullar ile işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren bilgisayar programlarıdır.

Akıllı sözleşmelerde bir kez deploy işlemi gerçekleştiğinde kodu geri döndürmenin yolu yoktur ve akıllı sözleşmenin fonksiyonları ağa dahil olmuş herkese açıktır. Bu durum akıllı sözleşmeleri olası bir zafiyet keşfinde savunmasız yapmaktadır. Geçmişte yapılmış saldırılarda gördüğümüz üzere sözleşmedeki bütün tokenların kısa sürede çalınması ve sistemin döngüsünü bozup kullanılmaz hale getirilmesi gibi durumlar meydana gelmiştir.

Akıllı sözleşme geliştiricilerin kod güvenliği bilgisine sahip olması gerekmektedir. Fakat orta-büyük ölçekli projelerde geliştiricinin kod güvenliği bilgisi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle güvenilir ve akıllı sözleşmeler konusunda yetkin personele sahip, Gais Security Blockchain Security Ekibi, akıllı kontrat ve Blockchain üzerinde kod ve mimari güvenliğini sağlar.

Blockchain security_
Akıllı Sözleşme Denetim Hizmeti Nedir?

Akıllı sözleşme denetimi, kodlama hatalarından etkili bir şekilde yararlanarak potansiyel bir bilgisayar korsanının zihniyetini ve sıradan bir kullanıcının deneyimini temel alarak gerçekleşir.

Gais Siber Güvenlik olarak sunduğumuz Akıllı Sözleşme Denetim hizmetinin içeriği aşağıdaki gibidir;

Akıllı sözleşmelerdeki hata ve zafiyetlerin keşfi.
Akıllı sözleşme performans ve optimizasyon kontrolü.
Akıllı sözleşmenin projenin amacına yönelik çalışıp çalışmadığının tespiti.
Kodun karmaşıklığını, kodun satır satır kapsamlı ve manuel olarak gözden geçirilmesiyle analiz edilmesi.
Bulguların raporlanması ve çözüm önerilerinin sunulması.