Infraskope
Screen Recorder_
Screen Recorder Nedir?

Bilgisayarlarınızda yapılan her hareketi video formatında kayıt altına alır. Bu işlemleri gerçek zamanlı veya geriye dönük olarak izlemenize olanak sağlar.

Screen Recorder_
Gais Security
Infraskope Screen Recorder
özellikleri_
Kritik sunucu ve iş istasyonları denetimi

Kritik verilerin bulunduğu sistemlerde yapılan işlemlerin takibi güvenlik ve iş sürekliliği açısından son derece önemlidir. Infraskope Screen Recorder ile sistem yöneticileri (local/RDP) ve uzaktan destek (RDP) veren firma elemanlarının ilgili sistemlerde ne yaptığını takip edebilmek mümkün hale gelmektedir.

Kullanıcı bazında kayıt

Infraskope Screen Recorder ile belirli kullanıcıların oturumlarını takip altına alabilirsiniz. Bu sayede uzaktan destek veren firma elemanlarını hangi sisteme bağlanırsa bağlansın kayıt altına alabilirsiniz.

Anahtar kelime takibi

Oturumlar içinde belirli anahtar kelimeler geçtiğinde Infraskope Screen Recorder otomatik olarak uyarı üretebilir. Bu özellik sayesinde @hotmail.com, @gmail.com, bomba, “rakip firma” gibi kelimeleri otomatik olarak takip altına alabilirsiniz.

Kurumsal hafıza becerisi

Infraskope Screen Recorder olaylara müdahale sırasında ne tür işlemler yapıldığını kayıt altına almak için de kullanılabilir. Bu sayede bir tür video eğitim kütüphanesi oluşturabilirsiniz.

thumb
Kritik sunucu veya iş istasyonlarında gerçekleşen işlemleri merkezi olarak kaydetmenizi sağlar. Uzaktan destek veren firmalar veya firma/kurumda çalışan “outsourced” personelin yaptığı işlemleri denetlemenize yardımcı olur.
Infraskope Screen Recorder C++ ile geliştirilmiştir. Bu sayede işlemci ve bellek tüketimi son derece düşüktür. Normal bir oturum sırasında CPU kullanımı civarında gerçekleşir.
Infraskope Database
Activity Monitoring_
DAM Nedir?

Veri tabanı sistemlerinizde gerçekleşen olayları tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar.

Database Activity Monitoring_ Gais Security
Gais Security
Infraskope DAM
özellikleri_
Veritabanına yapılan erişimlerin takibi

Kritik verilerin bulunduğu veritabanı sunucularına erişim genellikle tek bir veritabanı kullanıcı adı ile yapılmaktadır. Bu durumda kimin ne yaptığının anlaşılması mümkün olmamaktadır.

Database administrator (DBA) denetimi

DBA tarafından gerçekleştirilen kullanıcı yaratma, silme veya mevcut yetkilerin değiştirilmesine dair yapılabilecek tüm işlemlerin denetlenmesine yardımcı olur.

Raporlama

Aktif olarak sistemlerinizin denetimini sağlamanın yanı sıra oluşan tüm olayların raporlanması şarttır. Görev ihlali durumunda gerektiğinde ilgili mercilere ilgili kanıtları rapor olarak sunabiliyor olmanızı sağlar.

Veri içerik değişimi

Dataskope ile veritabanında değişiklik yapıldığında haberiniz olacaktır ancak neyin değiştiğinin takibi de son derece önemlidir. Örneğin, bir veritabanı içinde bulunan tablolarda yapılan değişikliklerin takip (SELECT, UPDATE, DELETE, EXEC, vb.) edilmesi ve raporlanması mümkün olmalıdır.

Infraskope Database Audit ürününün temel işlevi kritik veri tabanı sistemlerine yapılan erişimlerin ve değişikliklerin beklenen, planlı ve istenen şekilde olduğundan emin olmaktır. Tüm bu işlemleri veritabanında denetim özelliğini açmadan yapabilirsiniz.
Veri tabanı sistemlerinizde gerçekleşen olayları tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlayan veri tabanı denetim ürünüdür. Infraskope Database Audit ile aşağıdaki denetimleri gerçekleştirebilir ve raporlama yapabilirsiniz.
Infraskope Endpoint
Monitoring and Auditing_
SIEM Nedir?

Infraskope bir SIEM ürünün tüm fonksiyonlarını içerdiği gibi, kurumunuzda bulunan SIEM ürününün etkinliğini arttırmak için de kullanılabilir.

Screen Recorder_
Gais Security
Infraskope SIEM
özellikleri_
Güvenlik denetimlerine kolay uyum

ISO 27001, PCI, SOX, COBIT ve benzeri güvenlik standart ve prosedürleri tarafından gereksinim duyulan kontrol maddelerinin karşılanmasına yardımcı olur.

Adil soruşturmalarda hızlı dönüş

Kurum bilgisayarlarınızda gerçekleşen bir olayın yakın zamandaki bir adli inceleme ile ilgili olduğu gerekçesiyle savcılık veya ilgili makamlardan gelecek bir talebe yanıt vermek kurumsal kimliğinizin korunması için önem arzeder.

Proaktif müdahale

Güvenlik ihlalleri anında oluşmaz. Olayın gerçekleşmesinden önce oluşan olayların analizi ile bu tür durumlar önceden tespit edilebilir. Örneğin işten ayrılacak bir personel öncesinde dosyalarını yedekler, sıkıştırır, bulut veya USB depolama aygıtlarına kopyalar. Infraksope ile bu tür olayları önceden tespit edebilirsiniz.

Ticari değerlerinizin korunması

Elinizde bulunan hassas bilgiler, hasta kayıtları, personel özlük bilgileri, müşteriye ait doküman ve kayıtlar, ticari önem arzeden bilgi ve dokümanların başka kurum ve kişilerle paylaşılmasını önceden tespit etmek ve/veya bu tür olaylara karşı koruyucu önlem alabilmeniz için gerekli yöntemlerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

Infraskope Server, kurumunuzdaki dizüstü, masaüstü, sunucuların (Windows, Unix, Linux vb.), ağ cihazlarının, uygulama sunucularının, güvenlik duvarlarının ve diğer tüm sistemler tarafından oluşturulan günlük kayıtlarını merkezi olarak toplayabilmenizi ve bu kayıtlardan gerçek zamanlı uyarı alabilmenizi sağlayan bir kayıt yönetim ve uyarı (SIEM) ürünüdür.
Infraskope farklı ihtiyaçlara yanıt verebilmek için tasarlanmıştır. İster ajanlı, ister ajansız olarak çalışabilen kollektörleri ile hemen hemen tüm senaryolara yanıt verebilirsiniz.
Diğer çözüm ortakları_

Dünya çapında global markalara ileri teknoloji ürünlerimizi ve servislerimizi sunuyoruz.