Çalışma

SOC HİZMETİ

Günümüzde siber tehdit ve saldırılar gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Bu tehditlerin tespiti, zamanında ve etkin önlemler ile kurumun güvenliğinin sağlanması, pro-aktif önlemlerin alınması, re-aktif önlemler kadar önemli hale gelmiştir.  Bu önlemlerin alınması için global otoriteler ile eş zamanlı olarak ülkemizde de Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) kavramı ortaya çıkmış ve kurumların güvenlik operasyonlarını sağlamak ve desteklemek için Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) süreçleri yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda sürecin kurum bünyesinde yürütülmeye çalışılması, kurum için yüksek maliyetli bir başlangıç yatırım maliyeti yükü getirmektedir. Bununla beraber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) için nitelikli personel temin ve yönetimi kurum için maliyet-etkin ve güvenilir bir çözüm olmayacaktır.

GAİS Security SOC ekibi, yukarıdaki başlıklar üzerinde titizlikle durmaktadır. Her bir adım diğer adımı tamamlayacak önemli bir parçadır. Kendi yetkin personeli ile operasyonlar sırasında kullanılan teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır, korele eder, hizmet verdiği kurumun gereklilikleri kapsamında en doğru araçları tespit eder. Ekibi ile süreci optimum şekilde yönetir ve kurumla sürekli iletişim halinde kalır.

Gais Security
Gais Security

Gais Siber Güvenlik Teknolojleri, uzman ekibiyle yanınızdadır.