Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu (TR)

Yayınlayan
Editör
Yayınlanma tarihi
01-03-2022
Okuma süresi
10 DK

Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu

 
İÇİNDEKİLER

Banking türündeki Dridex zararlısına ait birçok dropper ve yardımcı zararlı DLL’ler bulunmaktadır. Tüm indikatörler ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

Giriş

Banking türündeki Dridex zararlısı, ilk olarak 2012 yılında ortaya çıkmıştır. Genelde ilerleyişini Word makroları üzerinden sürdüren zararlı; 2015 yılında İngiltere’de 20 milyon £, Amerika’da 10 milyon $ seviyelerinde zarara neden olmuştur. 2016 yılının başlarında ise hedef listesine kripto cüzdanları da eklemiştir.

Bugat ve Cridex isimleri ile de karşımıza çıkan Banking türündeki Dridex zararlısı, faaliyetlerine devam etmektedir. En son 13.05.2020 tarihinde ortaya çıkan zararlının bu örneği, farklı bir teknik kullanarak sistemde yayılmayı hedeflemektedir.

C&C sunucuları üzerinden drop ettiği HTA dosyalarının içerisinde encode edilmiş olarak bulunan DLL’ler üzerinden kullanıcı bilgilerini çalan Banking türündeki Dridex zararlısının bu saldırı kampanyasında Pakistan’ı hedef aldığı görülmektedir.

Son kullanıcının karşısına çıkan PDF belgesinde İslamabad Air Üniversitesine aitmiş gibi görünen döküman, sadece kullanıcıyı meşgul edip arkaplanda zararlı işlemlerini gerçekleştirebilmek adına yapılan bir phishing saldırısının örneğidir.

Ön İzlenim

Mail phishing yöntemi ile klasik yayılma biçimini bu versiyonunda da sürdüren Banking türündeki Dridex zararlısı, sıkıştırılmış bir arşiv içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Arşiv içerisinde 3 adet dosya bulunmaktadır.

Dosya ZIP Arşivi
MD5 865e7c8013537414b97749e7a160a94e
SHA1 13a5ec9f6a7b0765071e43c81b7fbfdb312ab3e4
Dosya Policy Guidelines for Online Classess.pdf.Ink
MD5 865e7c8013537414b97749e7a160a94e
SHA1 13a5ec9f6a7b0765071e43c81b7fbfdb312ab3e4

Policy Guidelines for Online Classess.pdf.Ink adlı içerik aslında kısayoldur. PDF belgesi

görünümü verilmiştir. Kısayola verilen bağlantıya bakıldığında, bu kısayolun aslında bir dropper olduğu anlaşılmaktadır.

%windir%system32cftmo.exe

hxxp://www.au-edu.km01s[.]net/images/E2BC769A/16914/11662/84c7b244/3387c59

Kısayola bağlantı olarak verilen web sitesinden 3387c59 adlı dosyayı indirmektedir. Dosyanın içeriğine göz atıldığında dosyanın HTA türünde olduğu ve içerisinde obfuscate edilmiş Javascript kodlarının olduğu görülmektedir.

Zararlı kodları analiz edebilmek için kodların deobfuscate edilmesi gerekmektedir. 3387c59 dosyasının deobfuscate edilmiş haline ait kod parçası aşağıda yer almaktadır.

3387c59.hta Dosya Analizi
Dosya 3387c89.hta
MD5 30dd4284f82c7833034b586ba2d216a0
SHA1 1a048b8dd14765ff1e368f871879a623b8a96de7

HTML’in script etiketleri arasında yer alan zararlı kodlar deobfuscate edildikten sonra bu dosyanın amacı ortaya çıkarılmıştır. RC4 algoritması ile encrypt edilen önemli veriler keeee değişkeninde tutulan “411402620” RC4 anahtarı ile çözülmektedir.

İçerisinde encrypt edilmiş iki adet veri bulunduran zararlı dosya; “da” değişkeninde gzip arşivi, “so” değişkeninde ise zararlı bir DLL barındırmaktadır. Gzip arşivi içerisinde zararlıya trojan özelliği kazandıran gerçek, zararsız PDF dökümanı bulunmaktadır.

Dosya Policy Guidelines for Online Classess.pdf
MD5 8ae9cc797c2f3ec3eca3b54a2e70edf1
SHA1 6c878840bd899936974a0364a2297b658beaeda9

 

Zararlı dosyada ActiveX objeleri üzerinden zararlı işlemler yapılmaktadır. Öncelikle sistem üzerinde bulunan .NET kütüphanesinin versiyonunu öğrenmektedir.

Versiyon bilgisini aldıktan sonra ise Shell çevresini bu versiyona ayarlamakta ve DLL’in çalışması esnasında versiyona bağlı oluşabilecek problemlerin önüne geçmektedir.

Windows Management Instrumentation (WMI) üzerinden bir WMI sayacı oluşturarak sistem üzerinde var olan AV ürünlerini enumerate etmekte ve sonucu da “x” değişkeninde depoladıktan sonra “aURL” değişkeninde var olan;

hxxp://www.au-edu.km01s[.]net/plugins/16914/11662/true/true/

adresinin sonuna eklemektedir.

Bu işlemlerinden sonra so değişkeninde yer alan zararlı DLL’i sistem belleği üzerinde ActiveX objeleri ve window.eval() fonksiyonu aracılığı ile çalıştırmaktadır.

Tüm bu işlemlerden sonra dropper özellikleri sergileyen 3389c59 dosyası, “so” değişkeninde bulunan DLL’in Work metoduna sırası ile; uzak sunucudaki .hta dosyasını, AV ürünlerini göndermeyi planladığı zararlı URL’i, içerisinde zararsız PDF dökümanı bulunan gzip arşivini tutan da değişkenini ve bu PDF’in adını parametre olarak yollamaktadır.

LinkZip.dll Analizi
Dosya LinkZip.dll
MD5 7923c5065578d3dbda91646a04e189ec
SHA1 3c8891b8ff1645e22c9baf3668210a178f4125dd

3387c59 adındaki zararlı dosya “so” değişkeninde barınan DLL’i çözdükten sonra Work metoduna 4 adet parametre geçmekteydi. Work metodunun aldığı parametrelere bakacak olursak;

İlk olarak gzip arşivinden PDF dökümanını çıkarmakta ve kullanıcıya göstermektedir. Arkaplanda ise uzak sunucudan başka bir HTA dosyası indirmektedir. İndirdiği bu HTA dosyasını ise mshta.exe ile çalıştırmaktadır.

LinkZip.dll adındaki zararlı DLL’in genel kabiliyetleri;

 • Decompress işlemi yapmak,
 • PDF belgesini çalıştırmak,
 • Web isteği yapmak,
 • Uzak sunucudan zararlı dosya indirmek ve çalıştırmak şeklinde sıralanabilir.

Uzak sunucudan indirilen HTA dosyasını mshta.exe ile çalıştırdıktan sonra bu zararlı dosyayı sistem üzerinden silmektedir.

File.hta Analizi
Dosya File.hta
MD5 c04acf0e0938c22ca75219aedc19c9a1
SHA1 a05e701fd029a0641331256b3dbf7f992ec6e838

File.hta, 3387c59 dosyası gibi JavaScript kodları içeren ve “mshta.exe” tarafından çalıştırılabilen bir dosyadır, ayrıca ActiveX objeleri barındırmaktadır.

Temel olarak üzerinde önemli olan 3 değişken vardır. Deobfuscate edildiğinde “so““x” ve “y” değişkenlerinin içerisinde Base64 ile encode edilmiş verilerin bulunduğu doğrulanmıştır. Aynı şekilde verilerin RC4 algoritması ile encrypt edildiği de görülmektedir.

Base64 içeren değişkenler decode işlemine tabi tutulduğunda “so“ değişkeninde bir “.ttf” magic başlığına sahip DLL dosyası , “x” ve “y” değişkenlerinde ise gzip arşivleri ortaya çıkmaktadır. Bu arşivlerin içerisinde DLL dosyaları bulunmaktadır.

“So” değişkenine atanan “.ttf” dosyası HexEditor gibi araçlarla incelendiğinde MZ başlığına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Dosya düzenlendiğinde DLL dosyası olduğu görülmektedir.

“so” değişkenindeki DLL’i direkt olarak belleğe yazarak window.eval() fonksiyonu ile çalıştırmaktadır.

Kod bloğu detaylı incelendiğinde try-catch yapısına “throw 1;” komutu ile exception verdirilerek catch bloğunun çalışması sağlanmaktadır. Bu blok içerisinde;

“x”,”y”,“202/4zFPhSyGnJ0DzFatyW3RjZujTsdrKx4qPkcJGupk/16914/11662/df36c81″

parametre olarak gönderilerek “so” değişkeninde yer alan Work fonksiyonu çağırılmaktadır.

So Değişkeni = ”StInstaller.dll”

X Değişkeni = ”Duser.dll”

Y Değişkeni = “SystemApp.dll”

StInstaller.dll Analizi
Dosya StInstaller.dll
MD5 567f6f3e4ae4869b9d9954770774aa9f
SHA1 85ac80dc5ecd66316cc33ff5abef89062439d112

File.hta dosyasında görülen work() fonksiyonu StInstaller.dll dosyasında karşımıza çıkmaktadır. Aldığı parametrelere bakacak olursak ;

DLL içerisinde bazı değişkenler obfuscate edilmiştir. Deobfuscate işleminden sonra değişkenler ve içerikleri aşağıdaki görseldeki gibidir;

Sistem üzerinde “%windir%\syswow64\” yolu bulunuyorsa bu yol üzerinden eğer bulunmuyorsa “%windir%\system32\“ yolu üzerinden rekeywiz.exe’yi ilgili dizine kopyalamaktadır. Rekeywiz.exe legal bir sistem uygulamasıdır.

Bu DLL, rekeywiz.exe’nin sistem her yeniden başlatıldığında tekrar çalışabilmesi için Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run kayıt defteri yoluna font2 adında bir kayıt ekleyip değerini rekeywiz.exe’nin yolu olarak ayarlamaktadır.

Rastgele isimlendirilimiş bir .tmp dosyası oluşturulup, SystemApp.dll, encode fonksiyonundan geçirilerek bu xxxxx.tmp dosyası içerisine yerleştirilmekte ve dizine kaydedilmektedir.

Duser.dll olarak tanımlanmış değişkenin adı “hijackDllname” olarak dikkat çekmektedir. Duser.dll ve rekeywiz.exe.config dosyaları da dizine kaydedilip program başlatılmaktadır. Rekeywiz.exe.config dosyasının içeriği manifestContent değişkeninde yer alan stringdir.

StInstaller.dll adındaki zararlı DLL’in genel kabiliyetleri:

 • Decompress işlemi yapabilme,
 • Veriyi encode edebilme,
 • Bir veri içerisinde arama yapabilme,
 • Token oluşturabilme,
 • Belirtilen bir verinin yerine başka bir veriyi yerleştirebilme,
 • Kayıt defterine değer ekleyebilme şeklinde sıralanabilir.
Duser.dll Analizi
Dosya GZIP Arşivi
MD5 e3fdf458ab16294f9e041be46600af6b
SHA1 d281b1a596807c5fea1e7d581a8a49ed6dcbcac3
Dosya Duser.dll
MD5 1538ebe93228d9b2246eedfd54c58179
SHA1 7a3471aa9f65b5b765393a319268f7dcb9865091

Normalde Rekeywiz.exe uygulamasının kullandığı legal bir DLL dosyasıdır. Fakat zararlı yazılım Rekeywiz.exe’yi kopyaladığı dizinde X değişkeninde yer alan veriler ile zararlı bir Duser.dll oluşturmaktadır. Bununla birlikte de DLL Hijacking işlemi yapmaktadır.

DLL dosyasının amacı başka bir dosyayı çözümleyerek çalıştırmaktır. File.hta üzerinden aldığımız Duser.dll işlenmediği için aşağıdaki gibi görünmektedir;

StInstaller.dll üzerinde işlem gören Duser.dll’in görünümü ise ;

xxxxx.tmp dosyasının çözümlendiği ve sonrasında çalıştırmak üzere yüklendiği görülmektedir. TMP dosyasını aynı işlemlerden geçirdiğimizde bir MZ başlığı görülmektedir.

DLL dosyasında yer alan Up() metodu ise çözümlenmiş olan tmp dosyasından gelen DLL’in Program.Start() metodunu çağırdığı görülmektedir.

Base64 ile encode edilmiş değerler sırasıyla “Program” ve “Start” olarak decode edilmektedir.

Up() metodunu çağırabilmesi için iki seçenek bulunmaktadır. Ya Up() metodunu direkt olarak çağıracaktır (ki zararlı DLL içerisinde o şekilde bir kullanım göremedik) ya da Up() metodunu içerisinde çağıran bir metodu çağıracaktır. Fakat bu iki seçenekte bu kod parçasında mümkün olmadığı üzere rekeywiz.exe programının Up() metoduna bu iki yöntemden biri ile erişmesi gerekecektir.

Orijinal Duser.dll içerisindeki metodları incelediğimizde zararlı DLL dosyamızla ortak bir fonksiyon olduğu görülmektedir.

InitGadgets() metodu, iki DLL dosyasında da yer alan ortak bir metoddur. Zararlı DLL içerisinde yer alan bu metodun Up() metodunu çağırdığı görülmektedir.

Bu durumda rekeywiz.exe Duser.dll içerisinde yer alan InitGadgets() metodunu çağırdığında Dll Hijacking yapıldığı için zararlı DLL içerisinde aynı fonksiyonu çağıracak ve SystemApp.dll dosyası çalıştırılacaktır.

SystemApp.dll Analizi
Dosya GZIP Arşivi
MD5 14bb9075be2ffd50e625882e446e9c42
SHA1 f9c3796d3b8f7d1d97dce17755f0c4e215e6b9b1
Dosya SystemApp.dll
MD5 3695c1dca8b1cf368abad3f42f3efc16
SHA1 ceee8c9f929ba3de6badd0bfffd86655c4d7b999

Rekeywiz.exe programı, Duser.dll ile hijacking işlemi yapıldıktan sonra InitGadgets() fonksiyonunun çağırılması sonucunda Up() metodunu çağırmakta, oradan da rastgele oluşturulan ve encode edilen TMP dosyasının çözümlenmesi sonucunda SystemApp.dll’in Program.Start() metoduna giriş yapmaktadır.

Start() metoundan sonra ise LoadSetting() metoduna atlamaktadır. İçerisinde gömülü olarak bulunan iki adet kaynak mevcuttur. İlki Default adında bir ayar dosyası, ikincisi ise Newton_Json adındaki .NET ortamı için bir JSON çatısıdır. LoadSettings() metounda ise kaynaklarda bulunan Default adındaki kaynağı decrypt edip, ayar değişkenlerini tanımlamaktadır.

Ayar değişkenleri tanımlandıktan sonra SettingsFilePath değişkenindeki font2 dosyasını decode ettikten sonra font2 dosyasının içerisindeki verilere göre ayar değişkenlerini tekrardan tanımlamaktadır. Ve bu ikinci tanımlamadan sonra ise değişkenlerin durumu aşağıdaki gibi olmaktadır.

Ayar değişkenleri arasında hedef alınacak olan dosya uzantıları, hedef alınacak dosyaların boyutunun en fazla ne kadar olacağı gibi değerler de bulunmaktadır.

Ayarlarını tam olarak tanımladıktan sonra ise uzak sunucu üzerinden veri indirip, decode ettikten sonra Duser.dll içerisinde bulunan Loader sınıfının Load() metoduna ilk parametre olarak veriyi, ikinci parametre olarak da ayar değişkenlerinin değerlerini göndermektedir.

Uzak sunucudan gelen verinin de .NET ortamı ile yazılmış bir DLL veya EXE olduğu anlaşılmaktadır. Base64 ile encode edilen verinin karşılığı “Program” stringi olmaktadır. Uzak sunucudan indirilen veri içerisindeki Program yapıcısına ayar değişkenlerini parametre olarak göndermektedir. Bunun sonucunda dönen değere göre ise bazı işlemler yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uzak sunucudan gelen verinin bir bellek akışı olduğudur. Zararlı bellek akışı sonucunda dönen değere göre;

 • Ayar değişkenlerini tekrardan tanımlayabilme,
 • İçerisinde kullanıcı yetki bilgileri, sürücü bilgileri, sistem üzerindeki yüklü olan uygulamalar gibi kritik bilgileri barındıran sistem bilgilerini “.sif” uzantılı rastgele isimli bir dosyaya yazma,
 • Sistem üzerindeki bulunan diskler hakkındaki boş alan, kullanılan alan, disk tipi gibi önemli bilgileri “.flc” uzantılı rastgele isimli bir dosyaya yazma ve ayar dosyasındaki hedef uzantıları içeren dosyaların listesini tutma,
 • Hedef uzantılara sahip dosyaların tam yolunu “.fls” uzantılı rastgele isimli bir dosyaya yazma,
 • C&C sunucusunun adresini değiştirip yeni C&C sunucus tanımlayabilme,
 • Hedef dosya uzantıları ve hedef olacak maksimum dosya boyutu gibi bilgileri isteğe bağlı güncelleyebilme gibi kritik işlemler gerçekleşebilmektedir.

C&C sunucusundan gelen ve çalıştırılan bellek akışı verisi, zararlıya komut veren ve içerisinde muhtemelen upload mekanizması bulunduran önemli bir zararlı komuta kontrol sistemidir.

Sistem üzerinde bilgi toplama ve ayarlama işlemlerinden sonra AppDataRoamingfont2Dat dizininde bulunan tüm kritik verileri uzak sunucuya yüklemektedir. Yükleme işleminin ardından amacına ulaşan saldırı sonucunda toplanan verileri silmektedir.

Ayrıca sistem üzerindeki kullanıcıların bilgilerini, sistem üzerindeki AV ürünlerini, işlemci bilgisi, ağ kartı bilgileri gibi kritik bilgileri öğrenmek için sık sık WMI sorguları kullanmaktadır. Sorgulanan ve toplanan tüm bilgileri JSON tipinde dosyalara yazmaktadır ve bu işlemler için Newtonsoft JSON çatısını kullanmaktadır.

Zararlı davranışlarının sonucunda başarıya ulaşan Banking türündeki Dridex zararlısı bellek akışında bulunan zararlı kod gibi kritik bilgilerin ele geçmemesi amacıyla sistem kaynaklarını serbest bırakmaktadır.

Ağ Hareketleri

Bankacılık türündeki Dridex zararlısı iki adet zararlı sunucu ile iletişim kurmaktadır.

İlk olarak 185[.]163.45.199 IP adresine sahip hxxp://www.au-edu.km01s[.]net alan adından zararlı HTA dosyalarını drop etmektedir. Ayrıca sistem üzerinde bulunan AV ürünlerinin listesini de bu zararlı sunucuya göndermektedir.

Zararlı alan adının, İslamabad Air Üniversitesinin alan adına benzerliği ortaya çıkmakta olup aynı zamanda bir phishing saldırısı olduğu da anlaşılmaktadır.

Sistemden topladığı bilgileri ise, asıl komuta kontrol sunucusu olan 46[.]30.189.44 IP adresine sahip hxxps://kat0x[.]net alan adına şifrelenmiş olarak TLS protokolü ile iletmektedir.

Çözüm Önerileri
 • Sistemlerde güncel, güvenilir bir antivirüs yazılımın kullanılması,
 • Gelen maillere özenle dikkat edilmesi, eklerin analiz edilmeden bilinçsizce açılmaması,
 • Spam maillerin dikkate alınmaması ve e-posta filtreleme konfigürasyonlarının yapılması,
 • İşletim sistemi güncellemelerinin anlık olarak alınması,
 • Mshta.exe programının yapacağı işlemlerin izlemeye alınması,
 • Ağ üzerinden zararlı bağlantı, IP adresleri ve C&C sunucularının filtrelenmesi gibi çözümler, Banking türündeki Dridex zararlısının sisteme enfekte olması ve zarar vermesi engellenebilmektedir.
YARA Kuralı

import “hash”

rule FirstFile{

meta:

description=”3387c59.hta”

 

strings:

$str1 = “ActiveXObject” fullword

$str2 = “keeee” fullword

$str3 = “folder.Name”

$str4 = “J2KeVEs1AdB5FYChHmogtujc6rG8PZfaITqL9WMw3DvSQOn047yizXpxbRNlUk+/=”

$str5 = “shells.Environment”

$command1 = “window.eval”

$command2 = “window.close”

 

 

condition:

hash.md5(0, filesize) == “30dd4284f82c7833034b586ba2d216a0” or all of them

 

 

}

rule LinkZip{

meta:

description = “LinkZip.dll”

 

strings:

$name = “LinkZip.dll”

$str1 = “DownloadData”

$str2 = “downloadData”

$str3 = “mshta.exe”

$str4 = “avUrl” fullword

$str5 = “finalUrl” fullword

$userAgent = “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36”

 

condition:

hash.md5(0, filesize) == “7923c5065578d3dbda91646a04e189ec” or all of them and uint16(0x4C7) == 0x5A4D

 

}

rule FileHTA{

meta:

description = “file.hta”

 

strings:

$str1 = “ActiveXObject” fullword

$str2 = “keeee” fullword

$str3 = “folder.Name” fullword

$str4 = “J2KeVEs1AdB5FYChHmogtujc6rG8PZfaITqL9WMw3DvSQOn047yizXpxbRNlUk+/=”

$str5 = “shells.Environment”

$command1 = “window.eval”

$command2 = “window.close”

 

condition:

hash.md5(0, filesize) == “c04acf0e0938c22ca75219aedc19c9a1” or all of them

 

}

rule StInstaller{

meta:

description= “StInstaller.dll”

 

strings:

$path1=”%windir%\syswow64\”

$path2=”%windir%\system32\”

$dllname=”Duser.dll” fullword

$exename=”rekeywiz.exe” fullword

$reg = “Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run” fullword

$ext1 = “.tmp”

$ext2 = “.config”

 

condition:

hash.md5(0,filesize) == “567f6f3e4ae4869b9d9954770774aa9f” or all of them

}

rule Duser{

meta:

description = “DUser.dll”

 

strings:

$base1 = “UHJvZ3JhbQ==”

$base2 = “U3RhcnQ=”

$name = “DUSER.dll”

$a = { ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 2e 74 6d 70 }

 

condition:

hash.md5(0,filesize) == “1538ebe93228d9b2246eedfd54c58179” or (all of them and uint16(0) == 0x5A4D)

}

rule SystemApp{

meta:

description = “SystemApp.dll”

 

strings:

$name = “SystemApp.dll”

$url = “https://kat0x.net/202/4zFPhSyGnJ0DzFatyW3RjZujTsdrKx4qPkcJGupk/16914/11662/df36c81” fullword

$ext1 = “.err”

$ext2 = “.sif”

$ext3 = “.flc”

$ext4 = “.fls”

$reg = “Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall” fullword

$str1 = “DUSER”

$str2 = “POST”

$str3 = “gzip”

$json = “Newtonsoft.Json.dll” fullword

 

condition:

hash.md5(0,filesize) == “3695c1dca8b1cf368abad3f42f3efc16” or all of them

}

rule main {

 

condition:

 

FirstFile or LinkZip or FileHTA or StInstaller or Duser or SystemApp

 

}

Diğer Blog Yazıları_

Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Infraskope Server ve Özellikleri
Infraskope Server ve Özellikleri
Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin Loglanması
Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin Loglanması
Kurumlarda Ağ Güvenlik Stratejileri
Kurumlarda Ağ Güvenlik Stratejileri
WPA-WPA2 Güvenlik Standartlarına Yönelik Saldırı: KRACK (KEY-REINSTALLATION-ATTACK)
WPA-WPA2 Güvenlik Standartlarına Yönelik Saldırı: KRACK (KEY-REINSTALLATION-ATTACK)
Log Yönetiminde Ajanlı/Ajansız Çözümler
Log Yönetiminde Ajanlı/Ajansız Çözümler
Herkesin aklındaki soru: Yapay Zeka Nedir?
Herkesin aklındaki soru: Yapay Zeka Nedir?
Discovery of DLL Hijack on Trend Micro AntiVirus+ | CVE-2018-18333
Discovery of DLL Hijack on Trend Micro AntiVirus+ | CVE-2018-18333
Web Cache Poisoning
Web Cache Poisoning
XML EXTERNAL ENTITY INJECTION AND OOB (OUT-OF-BAND) DATA RETRIEVAL
XML EXTERNAL ENTITY INJECTION AND OOB (OUT-OF-BAND) DATA RETRIEVAL
ARP Poisoning
ARP Poisoning
Cross-Site Request Forgery (CSRF) Zafiyeti
Cross-Site Request Forgery (CSRF) Zafiyeti
SSRF (Server Side Request Forgery)
SSRF (Server Side Request Forgery)
BlueBorne
BlueBorne
Server Side Template Injection Nedir?
Server Side Template Injection Nedir?
Linux Restricted Shell Atlatma Teknikleri
Linux Restricted Shell Atlatma Teknikleri
Discovery of Sandbox Escape on Comodo Container(Antivirus&Firewall)
Discovery of Sandbox Escape on Comodo Container(Antivirus&Firewall)
SDR-Sharp Kullanımı
SDR-Sharp Kullanımı
Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem
Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem
Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü
Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü
Phishing Nedir?
Phishing Nedir?
“GOLD” Affix Phishing Attack
“GOLD” Affix Phishing Attack
Sızma Testi ve Ödül Avcılığı Hizmetleri
Sızma Testi ve Ödül Avcılığı Hizmetleri
Güvenilir Olarak CAPTCHA Yapılandırılması
Güvenilir Olarak CAPTCHA Yapılandırılması
Basit Kriptolojiden Günümüze Evrilişi
Basit Kriptolojiden Günümüze Evrilişi
Dosya Sistem Analizinin Önemi
Dosya Sistem Analizinin Önemi
HTTP Request Smuggling (HTTP İstek Kaçakcılığı) Nedir?
HTTP Request Smuggling (HTTP İstek Kaçakcılığı) Nedir?
KVKK Kapsamında Veri Keşfi Maskeleme ve Şifreleme
KVKK Kapsamında Veri Keşfi Maskeleme ve Şifreleme
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sosyal Medya Kullanımının Riskleri
Sızma (Penetrasyon) Testi Nedir?
Sızma (Penetrasyon) Testi Nedir?
Start Up Kültürü
Start Up Kültürü
Sigma Kuralları ile SIEM Ürünlerinde Tehdit Avı
Sigma Kuralları ile SIEM Ürünlerinde Tehdit Avı
Kritik Altyapılar ve SCADA Güvenliği
Kritik Altyapılar ve SCADA Güvenliği
Zararlı Yazılım Analiz Teknikleri
Zararlı Yazılım Analiz Teknikleri
Uzaktan Çalışma Modellerinde Siber Güvenlik Riskleri
Uzaktan Çalışma Modellerinde Siber Güvenlik Riskleri
Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik Riskleri
Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik Riskleri
SOC Nedir ve SOC Merkezleri Nasıl Çalışır?
SOC Nedir ve SOC Merkezleri Nasıl Çalışır?
PHISHING Hakkında Her şey
PHISHING Hakkında Her şey
Sosyal Mühendislik Nedir?
Sosyal Mühendislik Nedir?
Siber Hijyen
Siber Hijyen
Adli Bilişim (Digital Forensic) Nedir?
Adli Bilişim (Digital Forensic) Nedir?
DHCP Spoofing Saldırısı Nedir, Nasıl Yapılır?
DHCP Spoofing Saldırısı Nedir, Nasıl Yapılır?
FAIL2BAN İLE SSH BRUTE FORCE SALDIRILARINI ÖNLEME
FAIL2BAN İLE SSH BRUTE FORCE SALDIRILARINI ÖNLEME
BULK EXTRACTOR ARACIYLA DİSK İNCELEME
BULK EXTRACTOR ARACIYLA DİSK İNCELEME
SolarWinds Vaka Analizi
SolarWinds Vaka Analizi
Frida ile SSL Pinning Bypass
Frida ile SSL Pinning Bypass
COOKİE Nedir? Nasıl Çalışır?
COOKİE Nedir? Nasıl Çalışır?
Bilgi Güvenliği Test ve Değerlendirmeleri Teknik Kılavuzu
Bilgi Güvenliği Test ve Değerlendirmeleri Teknik Kılavuzu
Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu (TR)
Dridex Bankacılık Trojanı Teknik Analiz Raporu (TR)
Adwind Rat Technical Analysis Report (ENG)
Adwind Rat Technical Analysis Report (ENG)
SOC Nedir, Firmalar İçin Neden Önemlidir?
SOC Nedir, Firmalar İçin Neden Önemlidir?
Blockchain Nedir?
Blockchain Nedir?
İşlemcilerin Koruma Mekanizması ve Koruma Mekanizmasının Atlatılması
İşlemcilerin Koruma Mekanizması ve Koruma Mekanizmasının Atlatılması
Active Directory Güvenlik İpuçları
Active Directory Güvenlik İpuçları
Nisan 2022 Siber Güvenlik Bülteni
Nisan 2022 Siber Güvenlik Bülteni
Mavi Takım Üyeleri İçin Windows Core Process
Mavi Takım Üyeleri İçin Windows Core Process
Kişiler İçin Bilgi Güvenliği Rehberi
Kişiler İçin Bilgi Güvenliği Rehberi
DDoS Nedir?
DDoS Nedir?
C Dilinde Dosya Yönlendirmeleri (IO Redirection)
C Dilinde Dosya Yönlendirmeleri (IO Redirection)
Microsoft Teams — Cross Site Scripting (XSS) Bypass CSP Report
Microsoft Teams — Cross Site Scripting (XSS) Bypass CSP Report
Siber İstihbarat ve Siber Tehdit İstihbaratı
Siber İstihbarat ve Siber Tehdit İstihbaratı
JWT Saldırıları
JWT Saldırıları
CVE-2022–36446 — Webmin 1.996 — Remote Code Execution (RCE — Authenticated) During Install New Packages
CVE-2022–36446 — Webmin 1.996 — Remote Code Execution (RCE — Authenticated) During Install New Packages