Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem | Database Logging

Home  /  Yazılar

Log Yönetimi | Log Management | Veritabanı Log | Siem

 

Günlük yönetimi (LM), bilgisayar tarafından oluşturulan günlük iletilerinin (denetim kayıtları, denetim yolları, olay günlükleri vb. olarak da bilinir) büyük hacimlerle ilgili bir yaklaşım içerir. Günlük yönetimi genellikle aşağıdakileri kapsar

  • Log collection
  • Centralized log aggregation
  • Long-term log storage and retention
  • Log rotation
  • Log analysis (in real-time and in bulk after storage)
  • Log search and reporting