iXGuard

iXGuard

iOS uygulamaları için ileri koruma

Bilgisayar korsanları, iOS uygulamalarınızı ve SDK’larınızın iç mantıkları hakkında fikir sahibi olmak için onları kaynak koda dönüştürecek ve inceleyecek ücretsiz olarak mevcut olan araçları kullanabilir. Bu durum, fikri mülkiyet hırsızlığı, klonlama, kimlik bilgisi toplama, API anahtar çıkarımı ve kod kurcalama da dahil çeşitli kötüye kullanım biçimlerine karşı uygulamaları savunmasız bırakır.

iXGuard, iOS için yerel (Objective-C, Swift) ve platformlar arası (Unity, Cordova, Ionic, React Native, vb.) uygulamalarını ve SDK’larını tersine mühendislik ve onaysız değişikliğe karşı korumak için tasarlanmıştır. iXGuard uygulama ve SDK’ların kodlarına çoklu gizleme ve şifreleme tekniği uygular ve çalışma zamanı uygulama özkaynağı korumasını (RASP) entegre eder. Uygulanan koruma katmanları, iç mantıklarına erişim sağlamayı ve hedeflenen davranışlarını değiştirmeyi hemen hemen imkansız kılar.

Güvenli geliştirme kolaylaştırdı

  • iXGuard, kitaplık ve uzantılar da dahil projenizi bir bütün olarak işler. Bu, daha güçlü ve daha kapsamlı bir güçlendirme sağlar.
  • iXGuard, uygulamalarınızın veya SDK’larınızın kaynak kodunda herhangi bir değişiklik gerektirmez.
  • iXGuard’ın geliştirme sürecinizin üzerinde bir etkisi yoktur. Derlenmiş uygulamalarınızı işleyen tek başına çalışan bir çözüm olarak işlev görür. iXGuard’ın yapılandırılması kolaydır. Tüm uygulamaları veya belirli işlevleri korumak için tek bir yapılandırma dosyasıyla ayarlanabilir.
  • iXGuard, uygulamanız için otomatik olarak konfigürasyon oluşturan bir Uygulama İçi Asistan sağlar.

Gereklilikler

  • Xcode’un son sürümü
  • Bit kod etkin arşiv derlemesi

iXGuard çoklu kod güçlendirme teknikleri kullanan statik analizlere karşı uygulamalarınızı ve SDK’larınızı korur.

Ad gizleme

iXGuard anlambilimsel bilgileri tersine mühendislerden gizlemek için hem Swift hem de Objective-C kodundaki tanımlayıcıları gizler. En yaygın yansıma yapıları, hemen desteklenir.

Aritmetik gizleme

iXGuard, aritmetik ifadeleri orijinal hesaplamayı gizlemek için daha karmaşık ancak eşdeğer alternatiflere dönüştürür. Dönüşümlerin sonucu her derlemede farklıdır.

Veri şifreleme

iXGuard, hassas verilerin sızmasını önlemek için dizelerin (şifreleme anahtarları, API uç noktaları, belirteçler vb.) yanı sıra kaynak ve varlık dosyalarını şifreler.

Çağrı gizleme

iXGuard, uygulamanın kodundaki güvenlik açıklarının tanımlanmasını önlemek için işlev çağrısı hedeflerini gizler.

Kontrol akışı gizleme

iXGuard, uygulamalarınızı ve SDK’nızı otomatik ve manuel kod analizine karşı daha iyi korumak için orijinal işlev mantığını saklar.

iXGuard çeşitli çalışma zamanı uygulama özkaynağı koruması mekanizmalarını (RASP) kullanan dinamik analiz ve canlı saldırılara karşı İOS uygulamalarınızı ve SDK’larınızı korur.

Jailbreak algılama

iXGuard, uygulamanızın üretici tarafından konulmuş yazılım kısıtlamaları kaldırılmış bir cihazda çalıştırıldığında nasıl tepki vermesi gerektiğini belirlemenizi sağlar.

Kod izleme algılama

iXGuard, dinamik ikili enstrümantasyon araçlarıyla kod izleme girişimlerini algılar ve önler.

Yöntem swizzling önleme

iXGuard uygulamanızı veya SDK’nızı yöntem swizzling yoluyla davranışını değiştirme girişimlerine karşı korur.

Kod izleme algılama

iXGuard, dinamik ikili enstrümantasyon araçlarıyla kod izleme girişimlerini algılar ve önler.

Hata ayıklayıcı algılama

iXGuard uygulamanızda veya SDK’nızda hata ayıklama araçlarının kullanımını algılayan ortam bütünlüğü kontrollerini entegre eder.

Kanca algılama

iXGuard uygulamanızın veya SDK’nızın davranışlarını değiştirmek amacıyla çerçeveleri kancalayarak (i.e. Frida, Cydia Substrate ve fishhook) girişimleri algılamasını ve önlemesini sağlar.

Gais Security
Gais Security

Gais Siber Güvenlik Teknolojleri, uzman ekibiyle yanınızdadır. Detaylı bilgi için bizi arayın.