DexGuard

DexGuard

Android uygulamaları için en gelişmiş koruma

Bilgisayar korsanları, Android uygulamalarınızı ve SDK’larınızın iç mantıkları hakkında fikir sahibi olmak için onları kaynak koda dönüştürecek ve inceleyecek ücretsiz olarak mevcut olan araçları kullanabilir. Bu durum, fikri mülkiyet hırsızlığı, klonlama, kimlik bilgisi toplama, API anahtar çıkarımı ve kod kurcalama da dahil çeşitli kötüye kullanım biçimlerine karşı uygulamaları savunmasız bırakır.

DexGuard, Android için yerel (Java, Kotlin) ve platformlar arası (Unity, Cordova, Ionic, React Native, vb.) uygulamalarını ve SDK’larını tersine mühendislik ve onaysız değişikliğe karşı korumak için tasarlanmıştır. DexGuard uygulama ve SDK’ların kodlarına çoklu gizleme ve şifreleme tekniği uygular ve çalışma zamanı uygulama özkaynağı korumasını (RASP) entegre eder. Uygulanan koruma katmanları, iç mantıklarına erişim sağlamayı ve hedeflenen davranışlarını değiştirmeyi hemen hemen imkansız kılar.

Benzersiz Entegrasyon

  • DexGuard uygulamanızı dahili olarak tamamen korumanızı sağlar. Kaynak kodunuzu paylaşmanızı gerektirmez.
  • DexGuard yapım sürecine şeffaf bir şekilde entegre olur ve kaynak kodunuzda herhangi bir değişiklik gerektirmez. Tüm yaygın inşa araçları ve geliştirme ortamları (Gradle, Android Studio, Ant, Eclipse, Maven ve özel derlemeler) için eklentilerle birlikte gelir.
  • DexGuard, performansı iyileştirmek ve uygulamanız veya SDK’nızın boyutunu küçültmek için çeşitli optimizasyonlar gerçekleştirir.
  • DexGuard, ProGuard ile geriye dönük olarak uyumludur. Bu, kolayca sürüm yükseltmenizi sağlar.
  • DexGuard, isteğe uyarlanabilir şifreleme algoritmaları da dahil kapsamlı isteğe uyarlama seçenekleri sunarak, uygulanan koruma katmanlarını güvenlik ve performans ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanızı sağlar.

DexGuard çoklu kod güçlendirme teknikleri kullanan statik analizlere karşı uygulamalarınızı ve SDK’larınızız korur.

Ad gizleme

DexGuard sınıf, alan, yöntem ve yerel kitaplıkların adlarının yanı sıra kaynak, kaynak dosyaları, varlık dosyaları ve kaynak XML özniteliklerinin adlarını gizler.

Kod sanallaştırma

Kod sanallaştırma, yöntem uygulamalarını gelişigüzel oluşturulmuş sanal makineler için talimatlara dönüştürür.

Kontrol akışı gizleme

DexGuard, otomatik ve manuel kod analizini engellemek için yöntemlerin içindeki kodun kontrol akışını gizler.

Çağrı gizleme

DexGuard, imza doğrulama veya kriptografik işlemlere yönelik standart Android API’ler gibi erişime duyarlı API’lere yansıma ekler.

Aritmetik gizleme

DexGuard, basit aritmetik ve mantıksal ifadeleri analizi zor koda dönüştürerek tescilli formülleri korur.

Yerel kod gizleme

DexGuard, yerel kitaplıklar ve uygulama kodu arasındaki arabirim dahil olmak üzere yerel kitaplıkları tersine mühendislik ve onaysız değişikliğe karşı güçlendirir.

Veri şifreleme

DexGuard, önemsiz aramalar yoluyla bilgisayar korsanlığı girişimlerini önlemek için hassas dizeleri şifreler. Ayrıca sınıfları, varlık dosyalarını, kaynak dosyalarını ve yerel kitaplıkları da şifreler.

Android günlük kodunun kaldırılması

DexGuard, bu bilgileri kullanma girişimlerini önlemek için günlük, hata ayıklama ve test kodunu kaldırır.

DexGuard çeşitli çalışma zamanı uygulama özkaynağı koruması mekanizmalarını (RASP) kullanan dinamik analiz ve canlı saldırılara karşı uygulamalarınızı ve SDK’larınızı korur.

SSL sabitleme

DexGuard, ortadaki adam saldırılarından koruyarak, korunan uygulama veya SDK’nın planlanan sunucuya bağlandığından emin olur.

SSL sabitleme

DexGuard, ortadaki adam saldırılarından koruyarak, korunan uygulama veya SDK’nın planlanan sunucuya bağlandığından emin olur.

Sertifika kontrolleri

DexGuard, uygulamanıza orijinal sertifika ile kaydolmayı sağlama kabiliyeti kazandırır.

Hata ayıklayıcı ve öykünücü denetimleri

DexGuard, hata ayıklama araçları ve öykünücülerin kullanımını tespit ederek uygulamanızın veya SDK’nızın ortamının bütünlüğünü doğrulamasını sağlar.

Kök algılama

DexGuard, uygulama veya SDK’nızın köklü bir cihazda veya kök gizleme çerçevesi kullanan bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol etmesini sağlar.

Kanca algılama

DexGuard, uygulamanızın veya SDK’nızın davranışlarını değiştirmek amacıyla çerçeveleri kancalayarak girişimleri algılamasını ve önlemesini sağlar.

Gais Security
Gais Security

Gais Siber Güvenlik Teknolojleri, uzman ekibiyle yanınızdadır. Detaylı bilgi için bizi arayın.