Adli Bilişim (Computer Forensics) Hizmeti

Home  /  Blue Team
Adli Bilişim (Computer Forensics) Hizmeti

Adli Bilişim (Computer Forensics) Hizmeti, kurumlar tarafından iletilen talepler doğrultusunda elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü verinin incelenmesi ve talep edilen sorulara kanıtlarla cevap verilmesini sağlayan işlemler bütünüdür.

Adli Bilişim hizmeti temelde 4 aşamadan oluşur:

  1. İlk Müdahale: Olayın aydınlatılmasını sağlayacak dijital delillerin belirlenmesi ve bu sistemlerin güvenliğinin sağlanmasından oluşur.
  2. Adli Kopyalar Elde Etme: İnceleme esnasında kullanmak üzere, dijital delil olarak kabul edilen sistemlerin yazma koruma yöntemleri kullanılarak imajlarının alınmasından oluşur.
  3. İnceleme: Elde edilen Adli Kopyalar üzerinden, literatürde kabul görmüş yöntem ve yazılımlarla talep edilen sorulara cevap aranması için gerçekleştirilen teknik incelemelerden oluşur.
  4. Raporlama: İnceleme sonucu elde edilen bulguları ve bulguların detaylarının anlaşılabilir biçimde raporlanmasından oluşur. Ayrıca kurumlar tarafından araştırılması istenen olayların ve benzerlerinin yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin yer aldığı önerilerde bu süreç sonucunda oluşturulan rapora eklenmiş olur.
Gais Security
Gais Security

Gais Siber Güvenlik Teknolojleri, uzman ekibiyle yanınızdadır.